Politica de reembolso

Herroepingsrecht

Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:

Het product niet is gebruikt ,het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen, De verzegeling nog intact is. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan: op de dag nadat de consumt het laatste product of onderdeel heeft ontvangen. El consumidor puede acceder a través del sitio web de Oryza Rosa, www.oryzarosa.com, a través del sitio web de Oryza Rosa, www.oryzarosa.com. El consumo es verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Oryza Rosa, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen. Vergoeding retourkosten Indien de consumer een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling tijdig retourneert, dan komen de kosten voor het retourneren van de volledige bestelling voor rekening van de consumer.