Politique de remboursement

Herroepingsrecht

Een consomment kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat :

Le produit niet est gebruikt, le produit geen est dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen, De verzegeling nog intact is. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan: op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen. De consommer kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via Info@oryzarosa.com , indien gewenst met behulp van het contactformulier dat via the website van Oryza Rosa, www.oryzarosa.com, kan worden ingevuld. Le consommateur est verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Oryza Rosa, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen. Vergoeding retourkosten Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling tijdig retourneert, dan komen de kosten voor het returnen van de volledige bestelling voor rekening van de consument.